UDOSTĘPNIAMY ZAPROSZENIE SOŁTYSA I KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH.