I miejsce w konkursie „Bliżej Teatru” – Teatr 2017 !