Gratulacje dla naszych uczennic za zajęcie II miejsca!