Wielki Konkurs Profilaktyczny i Szkolny Konkurs Czytelniczy rozstrzygnięty!

15 czerwca 2018 br. podczas apelu podsumowującego  kolejną edycję konkursu profilaktycznego i czytelniczego pani dyrektor mgr Ewa Karłowicz,pani mgr Agnieszka Wardęga oaz  pani mgr Marta Skalniak ogłosiły wyniki  konkursów.Zostały wręczone dyplomy , nagrody .Wszyscy laureaci wykonali  wspólnie pamiątkowe zdjęcie.

W eliminacjach szkolnego konkursu czytelniczego pod hasłem: „I Ty możesz zostać znawcą lektur, czyli książkowym OMNIBUSEM” wzięło udział blisko 50 uczniów.