Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018!

Kolejny rok szkolny dobiegł końca, kolejny raz usłyszeliśmy ostatni dzwonek.  Był to rok obfitujący w wiele wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.

Wielu uczniów mogło odebrać z rąk Pani Dyrektor Ewy Karłowicz wyróżnienia za uzyskane oceny oraz 100 % frekwencję.

Oficjalna część akademii wiązała się  z podziękowaniami dla rodziców sponsorów, przyjaciół szkoły, którzy swoją pracą wnieśli wiele dobrego.

Rada Rodziców na czele z przewodniczącą  Panią Beatą Zajegą wyraziła uznanie i podziękowanie dla Dyrektora Szkoły Pani Ewy Karłowicz oraz dla całego Grona Pedagogicznego.

Po oficjalnej części odbyła część artystyczna  w wykonaniu  uczniów z klas IV – VII przygotowanych przez Panią mgr Reginę Burdziakowską-Maj zakończona piosenką „Lato, lato”,  młodsze dzieci z klas „0”, I i III zaśpiewały piosenki i zatańczyły wspaniałe tańce chwytające za serca.

Dziękujemy wszystkim za ten rok: Dyrekcji, Nauczycielom,  wszystkim Pracownikom, Uczniom, Rodzicom. Życzymy dużo uśmiechu i udanych wakacji.