AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2018”

Dnia 14 września 2018 roku w naszej szkole odbyła się akcja „Sprzątanie Świata”. Tegoroczne hasło kampanii to „Akcja segregacja”. W tym dniu uczniowie pod opieką nauczycieli sprzątali okolice: szkoły oraz boiska.
Akcja „Sprzątanie Świata” to lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie ochrony przyrody oraz uwrażliwienie i propagowanie wśród młodzieży ekologicznych zachowań. Uczniowie jak co roku bardzo chętnie przystąpili do akcji. Wykazali się dużym zaangażowaniem, dokładnością i pracowitością podczas sprzątania. Na zakończenie akcji wszyscy uczniowie zostali poczęstowani pysznymi kiełbaskami, przygotowanymi przez Radę Rodziców.Dziękujemy!