Ślubowanie Klasy 1

15 października 2018 roku był bardzo ważnym dniem dla uczniów klas pierwszych. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach.

Pierwszoklasiści przygotowali pod okiem swojej pani wychowawczyni Iwony Kurkowskiej program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne: wokalne i recytatorskie. Wykazali się również wiedzą dotyczącą ojczyzny, znajomością zasad zachowania i funkcjonowania w szkole. Wszyscy stwierdzili zgodnie, że uczniowie klas pierwszych mogą zostać przyjęci do grona uczniów naszej szkoły. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły, dzieci złożyły przysięgę, a Pani Dyrektor Ewa Karłowicz dokonała pasowania na uczniów. Po tej doniosłej chwili Pani wychowawczyni wręczyła pamiątkowe dyplomy, a Rodzice upominki. Każda klasa również wręczyła prezenty. Pani Dyrektor podziękowała za przygotowanie wspaniałego widowiska, a dzieciom życzyła samych sukcesów w nauce.

Również w tym dniu miała miejsce jeszcze jedna ważna uroczystość – Święto Edukacji Narodowej,
uświetnili ją swoją obecnością: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Pani Bożena Krok, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu Pan Jerzy Kwaśniewski oraz sołtys Pan Andrzej Chmielewski.
Goście złożyli życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom klasy 1.Pani Zastępca Burmistrza w imieniu Burmistrza MiG Olkusz Romana Piaśnika wręczyła pierwszakom upominki.Życzenia również złożyli: Przewodniczący Rady Szkoły Pan Mariusz Rosołek oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
Pani Dyrektor Ewa Karłowicza wręczyła nagrody nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, a uczniom klasy 1 samych wspaniałych chwil w naszej szkole.