Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Niewidomych – Koło Powiatowe w Olkuszu.

Dzisiaj dzieci z klas 0-2 uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Olkuszu. Pani Anna Gałecka i pan Kazimierz Bajur opowiadali o życiu osób niewidomych oraz słabowidzących. Dzieci mogły się przekonać z jaki trudnościami borykają się osoby niepełnosprawne.