Wspólny koncert z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę!

W dniu 11 listopada 2018 roku w rocznicę 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej szkole odbył się uroczysty koncert z udziałem zaproszonych gości: Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu Pana Jerzego Kwaśniewskiego,

Sołtysa Gorenic Pana Andrzeja Chmielewskiego , Prezesa OSP w Gorenicach Pana Stanisława Kurkowskiego, Prezesa Klubu sportowego „Leśnik”w Gorenicach Pana Piotra Ziarnika oraz Sołtys Niesułowic Panią Katarzynę Kluczowską.
Organizatorami tego koncertu byli: Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach, Rada Rodziców wraz z Panią Katarzyną Ziarnik – główną inicjatorką koncertu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Gorenicach.
Na tę uroczystość zaproszony został Zespół Góralski ze Szlachtowa „Szlachtowianie” pod kierownictwem Pani Sołtys Jolanty Salomon oraz Kapela Jaśka Kubika z Krościenka.
Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły wszyscy obecni zaśpiewali Hymn Polski.
Pani Dyrektor Ewa Karłowicz wraz z Panem Jackiem Majcherkiewiczem przywitała licznie zgromadzonych gości z Gorenic i innych miejscowości.
W trakcie trwania koncertu wspaniale zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły, przygotowani przez Panią Katarzynę Motyl, którzy zaśpiewali pieśni hymniczne: „ Gaude Mater Polonia” oraz ”Marsz, Marsz Polonia”. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz klas I-II, przygotowane przez Panią Iwonę Kurkowską, Panią Joannę Kralewską-Ziarnik i Panią Martę Skalniak, w strojach krakowskich cudownie zatańczyli krakowiaka. Chórek wraz z zespołem muzycznym rodziców i uczennicami klas starszych również pięknie i wzruszająco zaśpiewał ludowe pieśni polskie. Koło Gospodyń Wiejskich pod przewodnictwem Pani Wioli Woźniczko wspaniale zaprezentowało swoje umiejętności wokalne, a na koniec swojego koncertu specjalnie dla gości ze Szlachtowa wykonało góralską piosenkę ludową. Niezapomnianym momentem uroczystości był występ góralskiego zespołu „Szlachtowianie”,były śpiewy góralskie, muzyka i taniec zbójnicki oraz gra na trombicie – ludowym instrumencie dętym w kształcie prostej rury.
Pan Jacek Majcherkiewicz w sposób profesjonalny prowadził licytacje rękodzieł lokalnych artystów. Dochód przeznaczony został na potrzeby szkoły.
Na zakończenie Pani Dyrektor Ewa Karłowicz podziękowała Pani Katarzynie Ziarnik , Panu Jackowi Majcherkiewiczowi, nauczycielom – koleżankom i kolegom za pomoc, a w szczególny sposób za duży wkład i zaangażowanie Pani Marcie Skalniak, Pani Iwonie Kurkowskiej, Pani Joannie Kralewskiej -Ziarnik , pracownikom obsługi: Pani Teresie Kasprzyk, Pani Agacie Pabisek, Panu Jerzemu Zajedze Sponsorom i Przyjaciołom Szkoły, oraz Pani Jolancie Salomon kierowniczce zespołu „Szlachtowianie”, której wręczyła pamiątkowy dyplom i drobny upominek.
Dziękujemy rodzicom, dzieciom i wszystkim za zaangażowanie, znakomitą atmosferę i uczczenie tego wyjątkowego święta wszystkich Polaków.