Szkolny Konkurs Recytatorski – Dla Niepodległej!

23 listopada 2018 roku w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Dziecięcej Poezji Patriotycznej pod hasłem „100 Lat Niepodległej Polski”

Celem konkursu było pielęgnowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie kultury języka wśród uczniów, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozbudzanie zainteresowania poezją patriotyczną oraz rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci. Organizatorami konkursu były w edukacji wczesnoszkolenj: p. Iwona Kurkowska, p. Marta Skalniak, w klasach IV-VIII p.Regina Burdziakowska-Maj.
Uczestnicy konkursu przygotowali do recytacji jeden utwór o tematyce patriotycznej. Przy doborze repertuaru należało uwzględnić poezję patriotyczną, a także opiewającą piękno przyrody Polski, jej zabytki i sławiącą wielkich Polaków.
Członkowie komisji oceniając wykonania brali pod uwagę dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe tekstu, zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji, dykcja oraz ogólny wyraz artystyczny.
Dzieci recytowały utwory znanych polskich poetów. Uczniowie prezentowali wysoki poziom artystyczny. Bardzo poważnie podeszli do tego zadania. Po wysłuchaniu pięknych recytacji wszystkich uczestników konkursu, komisja musiała podjąć trudną decyzję i nagrodzić najlepszych. Po długiej naradzie przyznała następujące miejsca:
Oliwia Miś -kl.I– I miejsce
Paweł Kania -kl.II– I miejsce
Patrycja Struzik – kl.I– II miejsce
Julia Lorek -kl.II– II miejsce.
Kamila Cieluch – kl.VI – I miejsce
Kinga Janczyk – kl.VIII – II miejsce