Pasowanie uczniów klasy I na czytelnika Biblioteki Szkolnej im. Henryka Sieniewicza w Gorenicach!

1 kwietnia 2019 roku uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w zajęciach  w bibliotece szkolnej, przygotowanych przez nauczyciela bibliotekarza Panią mgr Martę Skalniak. Dzieci otrzymały bilet wstępu do biblioteki, ale aby mogły do niej wejść musiały odpowiedzieć na kilka pytań.Następnie zapoznały się z pracą bibliotekarza, regulaminem wypożyczeń, różnicą między księgarnia a biblioteką. Bibliotekarz przeczytał fragment bajki o Szewczyku Dratewce, którą dzieci wypożyczyły sobie do domu. Na zakończenie zajęć Pani dyrektor Ewa Karłowicz pasowała na czytelnika  biblioteki szkolnej oraz wręczyła każdemu dziecku  pamiątkowe dyplomy . Oczywiście nie zabrakło wspólnego zdjęcia  z wychowawczynią klasy I Panią mgr Iwona Kurkowską. Gratulujemy uczniom klasy I i zachęcamy do odwiedzania biblioteki szkolnej!