III miejsce dla Julii Pokory w konkursie ekologicznym „Chrońmy źródła wody”!

Julia Pokora  zajęła 3 miejsce w konkursie ekologicznym „Chrońmy źródła wody”.Gratulujemy Rodzicom i Pani mgr Joannie Kralewskiej – Ziarnik.