Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019!

„To już jest koniec? Nie!” – takie motto przyświecało dzisiejszej uroczystości, bardzo wyjątkowej, gdyż pożegnanie szkoły przez klasę ósmą jest wydarzeniem niezwykłym. Wszystko wokół przypominało, iż jest to szczególny dzień: piękny wystrój sali gimnastycznej, poważne i wzruszone twarze uczniów oraz ich rodziców, obecność wszystkich pracowników szkoły. Dyrektor szkoły, Pani Ewa Karłowicz  przywitała wszystkich gości oraz podziękowała  rodzicom, sponsorom, przyjaciołom szkoły, którzy swoją pracą wnieśli wiele dobrego.

Akademię przygotowali uczniowie klasy VIII z wychowawcą Panią mgr Reginą Burdziakowską – Maj . Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu państwowego. ósmoklasiścii  złożyli ślubowanie, zapewniając, iż będą godnie reprezentować imię naszej szkoły, po czym nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru klasie szóstej. Uczniowei  klasy VI  pożegnali swoich starszych kolegów słynnym echem oraz piosenką „Mamma Mia” , życząc im wielu sukcesów i osiągnięcia zamierzonych celów.

 

Rada Rodziców na czele z przewodniczącym Panem Mariuszem Rosołkiem oraz   Panią Beatą Zajegą wyrazili uznanie i podziękowanie dla Dyrektora Szkoły Pani Ewy Karłowicz oraz dla całego Grona Pedagogicznego.

Pani dyrekror pogratulowała ukończenia drugiego etapu nauki i zdobycia tytułu absolwenta Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach. Następnie wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody  również za 100% frekwencję.

Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz z klasy II zaprezentowali piosenki oraz wspaniale wykonane tańce.Wszyscy uczniowie wręczyli kolegom z klasy VIII drobne upominiki. Były wspólne zdjęcia,chwile wzruszeń oraz radości.

Dziękujemy wszystkim za ten rok: Dyrekcji, Nauczycielom,  wszystkim Pracownikom, Uczniom, Rodzicom. Życzymy dużo uśmiechu i udanych wakacji.