Miejsko- Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia.

2 września 2019 roku uczniowie uroczyście pożegnali wakacje, a przywitali nowy rok szkolny 2019/2020.

Wielu uczniów przybyło do szkoły z optymistycznym nastawieniem i ogromnym zapałem do pracy.
Uroczystość Miejsko- Gminnej  Inauguracji Roku Szkolnego 2019/2020, jako wspomnienie wydarzeń sprzed 80 laty, rozpoczęła prezentacja,  przypominająca przebieg wojny obronnej w 1939 roku oraz syreny oznajmujące nalot bombowy. Na początku prowadząca uroczystość Pani mgr Agnieszka Wardęga  przywitała przedstawicieli wojennego pokolenia, dzieci  czasów wojny, które dzisiaj razem ze swoimi wnukami, z młodym pokoleniem rozpoczęli  nowy rok szkolny, aby  w sposób symboliczny dokończyć przerwany 80 lat temu marsz do szkoły. Następnie wprowadzony został sztandar szkoły, odśpiewany hymn państwowy. Dyrektor Szkoły Pani Ewa Karłowicz serdecznie powitała zaproszonych gości: Posłanki na Sejm RP Panią Lidię Gądek i Panią Agnieszkę Ścigaj, Włodarzy Miasta i Gminy Olkusz, dyrektorów instytucji kulturalnych, oświatowych i sportowych w Olkuszu, przedstawicieli społeczności lokalnej, uczniów, rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły. Ze  szczególnym uznaniem przywitała seniorów, mieszkańców Gorenic, pamiętających  1 września 1939 roku. Pani dyrektor podziękowała za przybycie  znamienitych gości i podkreśliła, iż tak ważna uroczystość,  jaką jest  Miejsko – Gminna  Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020, jest zaszczytem dla  szkoły i całej społeczności lokalnej.

Po tym wystąpieniu słowa do uczniów i nauczycieli oraz rodziców skierowali zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Pan Roman Piaśnik, Posłanka na Sejm RP  Pani Lidia Gądek, która przekazała upominki dla uczniów, Posłanka na Sejm RP  Pani Agnieszka Ścigaj, Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Pan Jan Kucharzyk ,wice-prezes Zarządu  Oddziału ZNP w Olkuszu Pan Jan Nowak, wice-przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty  NZZ Solidarność Pan Michał Masłowski.

Dyrektorzy szkół podstawowych Gminy Olkusz, którzy pomyślnie „przeszli” konkursy na dyrektorów, otrzymali  z rąk Burmistrza MiG Olkusz oraz Pani Dyrektor SZE Pauliny Polak, powołania na swoje stanowiska.

Po części oficjalnej uroczystośc,i dzieci i  młodzież przedstawiła piękny program artystyczny.

Pani dyrektor podziękowała  za ogromne zaangażowanie w przygotowaniu uroczystości wszystkim pracownikom szkoły: nauczycielom, obsłudze oraz rodzicom i sponsorom: Firmie Maxtrans, Creaton Polska, Firmie Sokół, firmie Hardkop i  wice-przewodniczącemu Rady Miejskiej w Olkuszu Panu Jerzemu Kwaśniewskiemu, Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji: Prezes PWiK Pan Alfred Szylko złożył na ręce Pani dyrektor życzenia dla uczniów i nauczycieli na nowy rok szkolny, które zostaną  przekazane społeczności szkolnej na najbliższym apelu.

 

Rok szkolny 2019/2020 uważamy za rozpoczęty.

 

Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole.