VIII edycja ogólnopolskiej akcji „Narodowe czytanie”na olkuskim rynku!

6 września 2019 roku  na olkuskim runku uczniowie z klasy VII wzięli udział w 8 edycji ogólnopolskiej akcji „Narodowe czytanie”. W tym roku był to zbiór zatytułowany Nowele polskie, które czytali:

Bożena Krok – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, Bogumił Sobczyk  – Starosta Powiatu Olkuskiego, Paulina Polak – Dyrektor Samorządowego  Zespołu Edukacji w Olkuszu, Dr hab. prof. UP – Marek Pieniążek, Dr hab. prof. AST – Przemysław Kania – Prezes Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu, Jacek Majcherkiewicz – olkuski malarz, rysownik, poeta, felietonista, satyryk, laureat wielu prestiżowych nagród literackich i plastycznych

Jolanta Kluczewska – Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu oraz dyrektorzy olkuskich szkół.

„Narodowe Czytanie” to ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Ponadto celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

 

Wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji Narodowego Czytania otrzymali okolicznościowe pieczęcie, przesłane z Kancelarii Prezydenta RP na egzemplarzach czytanych nowel.