Spotkanie z Policjantem w klasie pierwszej – ,,Bezpieczna droga do szkoły’’

 

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego dzieci klasy pierwszej poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic. W ramach edukacji w tym kierunku 6 września 2019r. odwiedził nas policjant z Powiatowej Komendy Policji w Olkuszu asp. Przemysław Szeląg. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy pierwszej.

Tematem pogadanki była „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusz przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zachęcał do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Podkreślił ich ważną rolę. Przestrzegał najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni.