Godziny Pracy Pedagoga Szkolnego!

W naszej szkole funkcję Pedagoga Szkolnego pełni pani mgr Agnieszka Wardęga.