„Szlakiem Karola Wojtyły”!

Dnia 25 września 2019 roku uczniowie z klas V-VIII wyruszyli na wycieczkę „Szlakiem Karola Wojtyły”, pod opieką nauczycieli:pani mgr Anny Piątek, pani mgr Ewy Ossowska-Knapczyk, księdza Wiesława Gibasa oraz pana mgr Mariusza Majty. Młodzież zdobyła górę Leskowiec (922 m n.p.m). Zmęczeni ,ale szczęśliwi zobaczyli dodatkowo kaplicę papieską i po smacznym obiedzie wszyscy wrócili do autokaru. Całości towarzyszyła dobra aura oraz pozytywne nastawienie, dzięki któremu omijały  deszczowe akcenty!