Dzień Edukacji Narodowej!

Dzień Edukacji Narodowej był doskonałą okazją do podziękowania pedagogom za ich pracę, ale też do pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach.

Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej to wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Na ceremonię przybyli zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Pani Bożena Krok, która  przekazała od Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Pana Romana Piaśnika ciepłe słowa  dla uczniów klasy pierwszej oraz wszystkich pracowników szkoły, wręczyła również  upominki i słodkości, Rodzice pierwszoklasistów oraz cała Społeczność  Szkolna.

           Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora szkoły  Pani Ewy Karłowicz, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów. Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności  recytatorskie , wokalne oraz taneczne. To był egzamin, który zdali na szóstkę.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci oraz Rodziców uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała pani dyrektor . W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach.  Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.  Nie zabrakło też upominków od zaproszonych gości i słodkości od koleżanek i kolegów ze starszych klas. Do grona społeczności szkolnej wstąpili: Jakub Czarnota, Irena Dąbek Igor Dudek, Kacper Kwaśniewski, Julia Pokora, Piotr Zajega, Oliwier Ziarnik

Z uroczystości z pamiątkowymi dyplomami wyszli również nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji, którzy otrzymali Nagrodę Dyrektora.

Bardzo dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie oraz aktywny udział w tej pięknej i tak ważnej uroczystości.