ZMIANA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY WE WTOREK 12 LISTOPADA 2019 ROKU!

W związku z obchodami Odzyskania przez Polskę
Niepodległości we wtorek 12.11.2019r ulegnie zmianie organizacja pracy szkoły.
1,2,3,4,5 – lekcje według planu.
Natomiast:
6 lekcja kończy się 13.10,
7 lekcja – 13.45,
8 lekcja – 14.20