Próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły!

W dniu 14 Listopada 2019 roku w trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły. Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także innym osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia.

Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu – 3 długich dzwonków uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły. Następnie wszyscy wzięli udział w prelekcji , którą przeprowadził strażak z Powiatowej Straży Pożarnej w Olkuszu. Dziękujemy!