„Małopolskie Talenty” – rozwijanie zdolności matematycznych i językowych!

Od września w naszej szkole realizowane są zajęcia w ramach projektu Małopolskie Talenty finansowanego z funduszy europejskich. Dwie grupy uzniów zakończyły już zajęcia ponadprzedmiotowe, podczas których kształcone były kompetencje społeczne. Obecnie grupa uczniów z klas V-VI rozwija uzdolnienia matematyczne natomiast grupa siódmoklasistów ma możliwość poszerzania wiedzy i umiejetności językowych. Zajęcia realizowane są metodą projektową PBL, która ma na celu rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz samodzielności w uczeniu się.