Dzień Seniora w naszej szkole!

23 stycznia 2020 roku odbyła się w naszej szkole wyjątkowa uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą zostali zaproszeni babcie i dziadkowie uczniów klas 0-VIII. Goście, jak co roku, nie zawiedli i przybyli bardzo licznie. W części artystycznej uczniowie klas V-VIII zatańczyli taniec ”Belgijkę”, złożyli życzenia, dzieci z klas młodszych pięknie zatańczyły tańce, powiedziały wierszyki wraz z życzeniami,  najmłodsze  zabawnie i muzycznie  zaprezentowały wiersz „Rzepka”, uczniowie z klasy VI, humorystycznie przedstawiły skecz ”Babcia i wnuczek idą do kina” .Na zakończenie wnuki i wnuczęta wręczyli swoim babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane upominki. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Karłowicz, która wskazując na ogromną rolę dziadków w wychowaniu dzieci i ich szczególne miejsce w rodzinie, złożyła wszystkim zgromadzonym gościom życzenia. W dalszej części uroczystości goście zostali podjęci słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Babcie i dziadkowie opuszczali naszą szkołę ze wzruszeniem, dziękując za miło spędzone chwile.