WAŻNA INFORMACJA!

Dyrektorr szkoły informuję, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.
Nowelizacja rozporządzenia MEN w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642.

Do tego czasu nauka będzie odbywać się z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.