Informacja MEN

Na podstawie dzisiejszego wystąpienia  Ministra Edukacji  Narodowej Dariusza Pionkowskiego informujemy, że obecna działalność szkół została przesunięte do 24 maja  2020 r. W tym czasie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe będą  kontynuować nauczanie  zdalnie..Egzamin ósmoklasisty jest  zaplanowany na 16-18 czerwca 2020 roku.