Nauczanie zdalne w naszej szkole!

Już ponad miesiąc uczymy się online, realizujemy podstawę programową Spotykamy się codziennie na różnych komunikatorach. Dzieci tęsknią za szkołą, za swoimi, koleżankami, kolegami, nauczycielami i wychowawcami. Sytuacja jest wyjątkowo trudna i wymagająca samodyscypliny. Należy pozytywnie myśleć, mieć nadzieję, cieszyć z  postępów i nie poddawać się.