Harmonogram Zajęć Opiekuńczo-wychowaczo-dydaktycznych.

Przedstawiamy Państwu harmonogram na najbliższy tydzień. W miarę potrzeb i rozwoju sytuacji będzie modyfikowany. Prosimy Państwa o określenie, do której godziny dzieci będą przebywać w szkole. Według harmonogramu 3 pierwsze godziny  będą godzinami dydaktycznymi, pozostałe to zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Nadal obowiązkową formą  realizacji podstawy programowej jest zdalne nauczanie. Ponieważ szkoła jest wychłodzona, prosimy ubrać dzieci warstwowo ( na cebulkę).Konieczna jest ciepła bluza. W szkole nie będzie obiadów. Dzieci powinny zabrać drugie śniadanie. Proszę  zapoznać się z procedurami    i podpisać stosowne dokumenty( bez podpisów rodziców/opiekunów, dziecko nie będzie mogło uczestniczyć  w zajęciach w szkole).