Komunikat!

Informujemy, że dzień 12 czerwiec 2020r.(piątek) jest dniem wolnym od zajęć zdalnych dydaktyczno-wychowawczych.

Dni 16,17,18 czerwiec 2020r. dla uczniów klas I-VII

są dniami wolnymi od zajęć zdalnych dydaktyczno-wychowawczych.Są to dni egzaminu ósmoklasisty. Nauczyciele pracują wtedy w komisjach nadzorujących
w szkole i poza szkołą.

W dniach wolnych od zajęć zdalnych będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chętnych na zajęcia opiekuńcze do 10 czerwca 2020r. do godz.10.00.

Oddział przedszkolny jest placówką nieferyjną, w związku z tym pracuje normalnie.Prosimy również o zgłaszanie dzieci do 10 czerwca 2020r. do godz.10.00