Gaszyn Challenge Nauczycieli!

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im.H.Sienkiewicza w Gorenicach przystąpili do wyzwania Gaszyn Challenge, którego celem jest pomoc dla chorych na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni.

https://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge