Bezpłatne wakacyjne zajęcia sportowe!

Zapraszamy na bezpłatne wakacyjne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej w każdy czwartek o godz.12.45-13.30 , prowadzone przez klub sportowy”FLIKA”, finansowane przez MSiT i UMiG Olkusz