Zebranie z rodzicami dzieci z przedszkola!

W dniu 31 08.2020 o godzinie 16:30 ( na sali gimnastycznej) odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych.
Na zebraniu obowiązuje reżim sanitarny tj. maseczka, dezynfekcja rąk, dystans społeczny.
Rodziców dzieci nowo przyjętych do oddziału przedszkolnego prosimy o dostarczenie do sekretariatu adresu e-mail.