ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021!

 

Szanowni Państwo,

1 września 2020 roku rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021 stacjonarnie z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym, w roku szkolnym 2020/2021 w szkole zostaną wprowadzone zmiany, mające na celu  zadbanie o bezpieczeństwo dzieci.

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 r.  i zorganizowane zostanie  następujący sposób:

Godz.9.00

dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie klasy 1 i 4 spotkają się z wychowawcami, nauczycielami  i dyrektorem  na sali gimnastycznej . Przedszkolaki po spotkaniu przechodzą do sali nr 1

klasa  I –  przechodzi do sali nr 9.

klasa  IV – przechodzą do sali nr 5.

Przyjmujemy zasadę, że jednemu dziecku mo towarzyszyć jeden rodzic/opiekun.

Wszyscy rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica).

 

Godzina 9.30. rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów  klas:  II.VI,VII, VIII .

Uczniowie spotkają się z wychowawcami w  przydzielonych salach lekcyjnych :

klasa II – sala 2

klasa III – sala 3(świetlica)

klasa VI – sala nr 10

klasa VII –sala nr 8

klasa VIII – sala nr 6

Do szkoły mogą przyjść wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych oraz jeżeli domownicy nie przebywają na kwarantannie.

 

 

 

SZKOLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO:

Uczniowie zbierają się i oczekują w oznaczonych miejscach przed budynkiem szkoły. Apelujemy o zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.

Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą.

Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.

Uczniowie kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal

W salach lekcyjnych uczniowie mogą zdjąć maseczki.

Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy

do wyjścia.

Bardzo prosimy o systematyczne sprawdzanie informacji zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej szkoły i Facebooka.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Ewa Karłowicz