Podziękowanie!

Dyrektor Szkoły i Rada Rodziców przy naszej szkole składa serdeczne podziękownia rodzicom, krórzy dzisiaj bezinetersownie sprzątali teren za szkołą, po wycince drzew
Dziękujemy Panom: Tomaszom, Piotrowi, Markowi, Robertowi, Mateuszowi, Pawlowi.