Ślubowanie Klasy I- Dzień Edukacji Narodowej – 14.10.2020r.

Dnia 14 października  2020 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: dyrekcja szkoły  Ewa Karłowicz przewodnicząca Rady Rodziców , nauczyciele i rodzice uczniów klasy pierwszej..

Wszystkich zebranych w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej powitała pani dyrektor Ewa Karłowicz.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji  panie dyrektor potwierdziła, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”.

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, składając przysięgę na sztandar szkoły ślubowali, że będą wzorowymi uczniami, przyrzekali pomagać słabszym i młodszym. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor niebieskim ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorenicach. Dowodem były dyplomy  pasowania na ucznia wręczone dzieciom przez wychowawczynię. Miła niespodzianką  były upominki ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Olkusz.

 

Do grona społeczności szkolnej wstąpili: Maja Kulawik, Patrycja Madejska, Wiktoria Stach, Amelia Berny, Radosław Chrobaczyński.

Najmłodsi otrzymali wspaniałe upominki od rodziców, Rady Rodziców i starszych kolegów, Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

W tym dniu obchodzimy również Dzień Edukacji Narodowej.  Z tej okazji dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie  z klasy II,III  pod opieką wychowawców zaprezentowali uroczy program artystyczny. Uczniowie z klas starszych  złożyli wszystkim pracownikom życzenia oraz wręczyli piękny bukiet na ręce pani dyrektor.

Z uroczystości z pamiątkowymi dyplomami wyszli również nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji, którzy otrzymali Nagrodę Dyrektora. Pani Marta Skalniak otrzymała Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Gratulujemy nagrodzonym.

Bardzo dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie oraz aktywny udział w tej pięknej i tak ważnej uroczystości.