Zarządzenie Dyrektora Szkoły

ZARZĄDZENIE Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie organizacji zajęć dla uczniów klas IV-VIII z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządzenie