PRZYŁĄCZMY SIĘ DO AKCJI „RAZEM NA ŚWIĘTA” 2020!

Zachęcamy uczniów, przedszkolaków, rodziców i nauczycieli  do niesienia pomocy innym. Budujmy wspólnotę i umacniajmy więzi międzypokoleniowe. Ze względu na stan epidemii , realizując działania w ramach akcji „Razem na Święta” ,bądźmy bezpieczni i odpowiedzialni. Zachowujmy dystans społeczny oraz postępujmy zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.

Co jeszcze możemy zrobić?

Przykłady działań w ramach akcji „Razem na Święta”  wg uznania i możliwości

 

•    wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich sąsiadom (np. wrzucenie do skrzynek pocztowych),
•    samodzielne przygotowanie słodkich upominków (np. pierniczków) i obdarowanie nimi osób potrzebujących w naszej okolicy ( np. sąsiadom ale  z zachowaniem reżimu sanitarnego)
•    przygotowanie ozdób świątecznych dla osób z rodziny, najbliżej okolicy, przyjaciół,
•    zaoferowanie pomocy osobom chorym lub starszym w przedświątecznych zakupach
…Zachęcamy do dzielenia się inicjatywami przygotowanymi w ramach akcji „Razem na Święta” i publikowania informacji na stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych z oznaczeniem #RazemNaŚwieta.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zapraszamy-udzialu-w-akcji-men-razem-na-swieta