Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna  w trakcie trwania ferii.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu oferuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną  w trakcie trwania ferii.

Pomoc Psychologiczna w czasie ferii