Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) jest obchodzony od 2004r.

To już kolejna edycja Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole. W ramach tego działania zostały przeprowadzone zajęcia mające na celu przypomnienie i uświadomienie zagrożeń w sieci.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest  Fundacja Orange.

 

Jak co roku podczas lekcji informatyki uczniowie przypominali sobie o zagrożeniach, jakie mogą napotkać w Internecie oraz uświadamiali sobie ich konsekwencje. Wszyscy z uwagą oglądali prezentację „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Uczniowie mogli zobaczyć, jakie formy przemocy występują w Internecie i jak sobie radzić z takimi sytuacjami. Rozmawialiśmy o emocjach i uczuciach, które zwykle towarzyszą ofiarom cyberprzemocy.

Uczyliśmy się o tym, do kogo można się zwrócić o pomoc oraz poznaliśmy numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Na zakończenie zajęć uczniowie klas II, III wykonały plakaty tematyczne, które zaprezentowano w klasie.