Indywidualny Plener Plastyczny „Zamek Rabsztyn”

Zachęcamy do zobaczenia, na razie w przestrzeni wirtualnej, ciekawej wystawy będącej plonem Indywidualnego Pleneru Plastycznego „Zamek Rabsztyn”, jaki został zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu. Celem pleneru była popularyzacja efektów projektu „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego”, realizowanego przez Gminę Olkusz. W pałacowym przyziemiu powstał pawilon do obsługi ruchu turystycznego. Na nowo zostały zagospodarowane tereny wewnątrz zamkowych murów, a obiekt został przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych turystów.

W plenerze wzięło udział 65 uczniów z 8 szkół podstawowych z terenu Gminy Olkusz. Uczniowie z klasy 6 naszej szkoły, także przystąpili do projektu. Są to: Maria Zajega, Michał Kajda, Jagoda Struzik oraz Aleksandra Tylnicka. Gratulujemy naszym adeptom sztuki pięknej wystawy poplenerowej!

https://www.facebook.com/225791197576729/posts/1929839643838534/

https://www.facebook.com/watch/?v=1192733727810501