ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DLA KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA OLKUSZ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
DLA KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA OLKUSZ
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Rekrutacja do klasy I 2021-2022