Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie „Chrońmy źródła wody”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu  wraz ze Stowarzyszeniem Teatralno-Literackim  w Olkuszu oraz Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Olkuszu, już po raz piąty są organizatorami Konkursu „Chrońmy źródła wody”.
W związku z powyższym jako organizatorzy pragniemy zaprosić placówki oświatowe z terenu powiatu olkuskiego do wzięcia udziału w Konkursie.
Równocześnie mamy przyjemność, poinformować, iż Honorowym Patronatem Konkurs objęli:
Pan Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Pan Mirosław Gajdziszewski – Burmistrz Miasta Bukowno Pan Adam Zielnik – Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Pan Norbert Bień – Wójt Gminy Klucze Pan Krzysztof Dudziński Wójt Gminy Bolesław Pan Roman Żelazny – Wójt Gminy Trzyciąż

Regulamin

załącznik Nr 1 konkurs 2021

załącznik Nr 2 konkurs 2021

załącznik Nr 3 konkurs 2021

załącznik Nr 4 konkurs 2021

metryczka konkurs 2021