Czasowe zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym.

Zarządzenie dyrektora