Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – ważne informacje!

Od 1 kwietnia do 30 września, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem są objęci mieszkańcy Polski

Informacja o NSP 2021 (5)