Powrót uczniów klas I-III do szkół !

Od 26 kwietnia wracają do szkoły  uczniowie  z klas I-III.

Lekcje odbywać się będą   w formie hybrydowej według ustalonego harmonogramu.