Życzenia z okazji Dnia Dziecka!

Dyrektor Szkoły, Nauczyciele, Rada Rodziców i wszyscy pracownicy szkoły składają najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich dzieci.