UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W ostatnich miesiącach wszyscy zmierzyli się z pandemią COVID-19, która zmieniła całą edukację. Nic nie było „normalne”, nauka trwała zdalnie za pomocą nowych metod pracy. Cieszymy się, że z powodzeniem udało się realizować kształcenie na odległość i możemy śmiało ogłosić  nasz wspólny sukces dydaktyczny.

Wszyscy pracowali wytrwale, rodzice, nauczyciele, uczniowie. Dzięki zaangażowaniu, determinacji i konsekwencji rok szkolny skończył się pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników.

Pani dyrektor Ewa Karłowicz  najserdeczniejsze podziękowania skierowała do rodziców, którzy aktywnie angażowali się w życie Szkoły.  Podziękowała za wielki dar serca, zaangażowanie, poświęcony czas i wkład pracy w tworzenie przestrzeni szkoły.

 

Pod hasłem: ”W drogę! Bez drogowskazów! W drogę! Po własny los!” uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły  uczestniczyli w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021. W pierwszej części akademii dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-III

zaprezentowali ujmujący taniec oraz zaśpiewali wakacyjne piosenki. Z rąk pani dyrektor otrzymali nagrody za wspaniałe wyniki w nauce. Następnie  z wychowawcami udali się do swoich klas, aby otrzymać świadectwa i życzyć udanych, zdrowych wakacji.

Pani dyrektor pożegnała i podziękowała Pani Beacie Madejskiej  i Pani Iwonie Zajedze za trud, pasję   i miłość do dzieci i do zawodu.

 

Podczas  drugiej części  akademii nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły uczniom klasy VI

i VII, złożenie ślubowania a następnie pożegnanie absolwentów.

W bieżącym roku mury naszej szkoły opuściło 14 uczniów klasy ósmej.

Absolwenci otrzymali z rąk pani dyrektor Ewy Karłowicz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a najlepsi uczniowie świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe.

Nagrodzeni zostali także uczniowie z pozostałych klas. Pani Dyrektor wraz z wychowawcami wręczyła nagrody książkowe uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu.

Dyplomami nagrodzono również uczniów za czytelnictwo: Oliwier Ziarnik – kl. II, Maja Wardęga – kl.IV.

Uczniowie  klasy VIII z humorem, ale i z nutą nostalgii  w  trakcie multimedialnej prezentacji przypomnieli niektóre spośród wielu zdarzeń ze szkolnego życia, zaśpiewali wzruszające piosenki, wysłuchali od młodszych kolegów „szkolne echo” oraz złożyli podziękowania nauczycielom, rodzicom i wszystkim pracownikom szkoły. Pani Agnieszka Wardęga, nauczyciel  wychowania fizycznego, wręczyła ósmoklasistom złote medale za godne reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych.

Po ceremonii zakończenia roku szkolnego uczniowie  klas IV-VIII udali się do  sal na ostatnie przedwakacyjne spotkanie. Na forum klasy otrzymali z rąk wychowawców świadectwa.

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-H-Sienkiewicza-w-Gorenicach-202535026818739