UDZIAŁ PRZEDSZKOLAKÓW W PROJEKCIE:” ZDROWO i SPORTOWO”

„Zdrowo i Sportowo” to akcja skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Dzieci będą mogły zobaczyć jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchową,ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy.

https://www.facebook.com/akcjazdrowoisportowo