Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży:”Niewyobrażalne lato „

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat.Polega na napisaniu opowiadania luźno inspirowanego  twórczością Stanisława Lema..Jest organizowany przez Klub Kultury „Wola” filia Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” razem z  Wydawnictwem Pactwa oraz platformą Loloki.pl.

Konkurs Literacki ULOTKA

Warunkiem uczestnictwa  jest:

1.Wysłanie formularza zgłoszeniowego na konkurs, dostępnego na stronie internetowej Klubu Kultury „Wola” w zakładce „Zapisy na zajęcia”   https://wola.dworek.eu/
2. Zapoznanie się z regulaminem konkursu, dostępnym również na stronie internetowej.