Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2021-2022!

W czwartek 23 września 2021r. odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej uczniowskiej społeczności bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli.

Głosowanie było tajne, każdy uczeń z klas I – VIII mógł oddać jeden głos na specjalnie przygotowanych kartkach.

Po podliczeniu  głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:

Przewodnicząca – Zuzanna Kwaśniewska kl. 8

Zastępca – Milena Gut kl. 8

Członkowie: Maciej Janus kl.8, Robert Sioła kl.7

Odbyły się również wybory na opiekuna SU, którym został  Pan Mariusz Majta

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.