Organizacja pracy szkoły w dniu 14 października (czwartek) – Dzień Edukacji Narodowej.

Drodzy Rodzice !!
Informujemy, że 14 października 2021r. (czwartek) – Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ( art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela  – tekst jedn.: Dz.U. z 2016r. poz. 1379 z późn.zm.).

W tym dniu o godz.9.00 odbędzie się uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Narodowej oraz Ślubowania klasy pierwszej.

W uroczystości biorą udział wszyscy uczniowie szkoły. Oddział Przedszkolny pracuje bez zmian.

W szkole w tym dniu zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów, którzy potrzebują zapewnienia opieki w godzinach pracy świetlicy szkolnej (8.00 – 15.00).

Informacje na ten temat prosimy kierować do wychowawców.